ގިނަ ގޭބިސީތަކަކަށް ވަނީ ފެނުގެ އަސަރުކޮށްފަ، ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 year ago - 5 މާރޗް 2017ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރޭ ކުރި ވިއްސާރާގައި ގިނަ ގޭބިސީތަކަކަށް ފެން ވަދެ، ބައެއް ގޭބިސީތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފައިވާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ފެންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްސަސާތަކުން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލާއި ޕޮލިހާއި އެމްއެންޑީއެފް އަދި ޕަބުލިކް ވޯކްސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުއްޔަށް ޕަމްޕް ގެނެސް ޕަމްޕް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ވިދާޅުވީ ފެނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ކިއްތައް ގެއަށް ކަމެއް އަދި ސާފުނުވިޔަސް ގިނަ ގޭބިސީތަކަކަށް ފެނުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަލި ވިދާޅުވީ ބައެއް ގޭބިސީތަކަށް ފެންވަދެ ހިފާގެންގުޅޭ ގިނަ ސާމާނުތަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. fire 1 year ago
    kobai reyga enmme kurin nukumegen dhuvi fire meehunge vahaka
  2. ހަސަން ފަރީދު 1 year ago
    ޚިޔާލަކީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި ފުލުންގެ އަތުގައި ހުރި 2 ނުވަތަ 3 ޕަންޕުޖަހައިގެން މުޅި ރަށުގައި ފެންހިންދަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ސުކުރުވެރިވާ ހާލުގައި ފުޓުބޯޅައަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ބޭކާރު ޚަރަދަށްވެސް ފަށްފަށުން ސާބަހާއި އައްސަރިބަސް ދެމެވެ. ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ޕަންޕުގަޑެއް ގަނެލެވޭވަރު ނެތަތީވެ ހައިރާނެއްނުވަމަވެ.
  3. ރައްޔިތު މީހާ 1 year ago
    ކައުންސިލުން މިހެން ބުނާއިރު ކައުންސިލްގަ އެދުނީމަވެސް ނުކެރުން ފެންގަނޑު އެންމެ ބޮޑު ވެފައިވާ ދިމާލުން މޫދަށް ކޯރު ކަނޑާލަދޭން. ކައުންސިލުން ބުނަނީ އާރޓިފިސަލް ބީޗް އާދިމާލުގަ ހުރި ލިޓްތަކަށް ކަރަންޓް ލައިފަ ހުންނާނޯ އެހެންވީމަ ނުވާނޯ. މިދެންމިކަހަލަ ހާދިސާ އެއް ދިމާވީމަ ދައްކާނެ ވާހަކައެއްތަ... މި ކޮމެންޓް ވެސް ނުޖަހާނެ މި ނޫހަކީ ކައުންސިލްގެ ނުފޫޒު ގަދަ ނޫހަކަށް ވާތީ...