ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބުލިކް ހެލްތްގެ ނަން ” ހދ އެޓޯލް ހެލްތް ސާވިސް ” އަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 9 months ago - 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބުލިކް ހެލްތްގެ ނަން ” ހދ އެޓޯލް ހެލްތް ސާވިސް ” އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް އަބުދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބުލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ ނަން ހދ އެޓޯލް ހެލްތް ސާވިސްއަށް ބަދަލުކޮށް މިހާރު އެ އޮފީހަށްވެސް އެކަން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަން ބަދަލުރިނަމަވެސް ކުރިންވެސް މެއިންޑޭޓްގައި ހުރި ކަންކަންމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެވެ. ހދ އެޓޯލް ހެލްތް ސާވިސްގެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ މެނޭޖަރު ހެލްތް ސާވިސް އިބުރާހިމް ވަހީދެވެ. އިބުރާހިމް ވަހީދަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ފުރުއްވާފައިވާ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅެކެވެ.

ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައި މިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓާ ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކުރުމުންނެވެ.

ހދ އެޓޯލް ހެލްތް ސާވިސް ހިންގަމުންދަނީ ކުރީގެ އުފަންހިޔާ އިމާރާތުގަ އެވެ.  1. Ais 9 months ago
    Ha alif, ha dhaal, shaviyani, jahaalan feney, 3 atoll meehun anna thaneh viya