އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 26 އޮކްޓޯބަރ 2017ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބުދުﷲ ޔާމީން އަންނަމަހު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގައި ވަކި ރަށަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވެވަޑައިގެން އެންމެ ބޮޑު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. އެއީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް ހަދައި ހިދުމަތް ދޭނެކަމުގެ ވައުދެވެ.

ދެއަހަރު ތެރޭގައި އެއާޕޯޓް ވައުދުފުއްދިފައިނުވާތީ ގިނަ ފާޑުކިޔުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް