މެލޭޝިޔާގެ ގްލޯބަލް ޔުނިވާސިޓީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކުމުންދޫ ދަރިވަރަކަށް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 5 ނޮވެމްބަރ 2017މެލޭޝިޔާގެ ދަ ގްލޯބަލް ޔުނިވާސިޓީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ޔުނިވާސިޓީގެ ރައީސްގެ އެވޯޑް ކުމުންދޫގެ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

ދަ ގްލޯބަލް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މާސްޓާސް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގުރާމުން އެންމެ މަތިން ފާސްވެ މި އެވޯޑު ހާސިލް ކޮށްފައިވަނީ ހދ.ކުމުންދޫ ހުސްނޫވިލާ ވަލީދާ އަބްދުއްރަހުމާނެވެ.

މި އެވޯޑް ވަލީދާ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 27 ގައުމުގެ ދަރިވަރުންނާއި ވާދަކޮށް ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ހޯދައިގެންނެވެ.

ވަލީދާއަށް މި އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ ސިމްޑާބީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

ދަ ގްލޯބަލް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ނުވަތަ އިންސިފްއަކީ މެލޭޝިއާގެ ދެ ބޭންކެއް ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ އިލްމީ ވުޒާރާއެކެވެ. ރާއްޖޭގައިވެސް އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ފަރާތުން ދަނީ އެކި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަމުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Mohonu 1 އަހަރު ކުރިން
    Gaakolhu kudhinves haadha fahkaley dhw.. gaakolhu kiyeyvareh noonthaa dhw.maruhabaa kanbuloa.