އައިފޯން އެކްސް މިރޭ ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށާނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 11 މަސް ކުރިން - 30 ނޮވެމްބަރ 2017އައިފޯން އެކްސް ދިރާގުން މިރޭ ވިއްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

އެޕަލް އިން މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން އެކްސް ދުރާލާ އޯޑަރު ދިން މީހުންނަށް މިރޭ 12:00 ގައި ފޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އައިފޯން 10 ގެ ޕްރީ އޯޑަރު ދިރާގުން ނަގަން ފެށީ މި މަހުގެ 24 ގަ އެވެ. އަދި ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމާއެލު ވަނީ ހުސްވެފަ އެވެ

އައިފޯން އެކްސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް