މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް ނިންމާ، މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 11 މަސް ކުރިން - 8 ޖަނަވަރީ 2018އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ށ މިލަންދޫ ސްކޫލުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 4 ބުރީގެ އިމާރާތް ނިންމާ، އެމިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. މިލަންދޫ ސްކޫލަށް އިތުރުކުރި އިމާރާތުގައި 29 ކްލާސްރޫމާއި 2 ލައިބްރަރީގެ އިތުރުން 4 ލެބޯޓްރީ ހިމެނެ އެވެ.

މިލަންދޫ ސްކޫލް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރަނީ–

4 ބުރީގެ މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި މިހާރު ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއެކު މި އިމާރާތްވެސް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް–

މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 49 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަޝްރޫއެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Beleni eriyeh 11 މަސް ކުރިން
    Kulhudhuffushi mihaa gina kudhin thauleemu haasil kuraa radhehga sarukaarun koacheh alhany. Mihaaruves kudhin vannaane class room nethifa. Hurebala 2018 ge vote laairu kulhi dhahlaalaanan
  2. ayya 11 މަސް ކުރިން
    kulhudhuffushi ga nethey ppm ge majlis member eh ehenveema keehkuran tha school alhaa dhenee
  3. ސައީދުބެ 11 މަސް ކުރިން
    ކުއަޓިއާކީ ޕީޕީ މެމޮބަރެް .އޭނަޔައް 10 އަހަރުން ހެދުނީ ކުޑަކުޑަ ޕާކެއް