މަކުނުދޫއިން ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއްގެ ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން އެހީތެރިވެއްޖެ!

އިހުސާނާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 20 ޖަނަވަރީ 2018ހދ.މަކުނުދޫއިން ފުރައިގެން ރ.އަލިފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް، އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންއަށް އިއްޔެގެ 17:06 ހާއިރު ލިބުމާއެކު ކޯސްޓްގާޑްގެ ލޯންޗެއް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި ޑިންގީގެ އިންޖީނު ހުއްޓިފައިވަނީ ށ.ކޮމަންޑޫ ފަރު ކައިރިން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ކަމަށް އެ ޑިންގީގައި ތިބި މީހުންނާހަވާލާދީ އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިގުމިނުގައި 18 ފޫޓު ހުރި މި ޑިންގީގައި 4 މީހުން ތިބި އިރު ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް