6 އަހަރުގެ މެދުކަނޑުމަކަށްފަހު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އޯޕަން ޑޭ ބާއްވަނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 11 މަސް ކުރިން - 14 ފެބްރުއަރީ 20186 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އޯޕަން ޑޭ ބޭއްވުމަށް އެސްކޫލުން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ސްކޫލްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފާ މި އޯޕަން ޑޭ އޮންނާނީ 16 ފެބްރުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 16:30 ން 18:15 އަށް އަދި 17 ފެބްރުއަރީ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 8:00 ން 12:00 ށެވެ.

ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ މި އޯޕެންޑޭގައި ފެނިގެންދާނީ ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެވެ.

އެ ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވާފައިވަނީ 15 ފެބްރުއަރީ 1998 ގަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް