ހދ އަތޮޅު ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ‘ޑެންގޫ ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް’ ވޯކްޝޮޕްއެއް ހިންގައިފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 10 މަސް ކުރިން - 5 މާރޗް 2018ހދ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހދ. އަތޮޅު ހެލްތް ސާރވިސަސްގެ ފަރާތުން “ޑެންކޫ ކޭސް މެނޭޖްމެންޓް ވޯކްޝޮޕް” ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ.

އިއްޔެ ހދ އަތޮޅު ހެލްތް ސާރވިސަސްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގައި ހދ އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކުން ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މިވޯކްޝޮޕްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިއަރ ރަޖިސްޓަރޑް ނާރސް ސަހުމާ އަލީއެވެ.

މިވޯކްޝޮޕްގައި ޑެންގޫ ބަލިމީހުން ދެނެގަންނާނެގޮތާއި، ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތައް އަދި ފަރުވާ ކުރާނެގޮތް ކިޔާދެވުނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ސައީދުބެ 10 މަސް ކުރިން
    ސަޅިބިޓުންދޯ