ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްފަހުގައި މުޅިން އަލަށް ތިން ޑިގްރީ ކޯހެއް ފަށަނީ!

ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން - 11 މަސް ކުރިން - 14 އެޕްރީލް 2018ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި މުޅިން އަލަށް ތިން ޑިގްރީ ކޯހެއް ފެށުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެއީ، ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި، ބެޗްލަރ އޮފް ނާސިން އަދި ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިން ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެވެ.

މި ކޯސްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ޔުނިވާސިޓީގެ ތަފާތު ފެކަލްޓީތަކުގެ 22 ކޯހަކަށް ވަނީ ޖާގަ ހުޅުވާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔުނިވާސިޓީގެ ތަފާތު ނުވަ ފެކަލްޓީ އަކާއި ސެންޓަރުގެ ކޯސްތަކެވެ.

ދެވަނަ ޓާމުގެ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 އޭޕްރީލް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި ކޯސްތަކުން ޖާގަދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފޯމު ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުންކަމަށް އެ ކެމްޕަހުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި ފެށުމަށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކޯސްތަކުން ޖުމްލަ 680 ކުދިންނަށް ޖާގަދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މިހާރުވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި 400 އެއްހާ ކުދިން ސެޓްފިކެޓް 3 ން ފެށިގެން މާސްޓަރޒް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުދިންނާއި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ކުދިން ހިމެނޭއިރު، ރަށުން ބޭރު ކުދިން ތިބުމަށް ދަނާލެއް ކެމްޕަހުގައި ހުރެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ލާލް ލާލް ޓޮމާޓޯ 11 މަސް ކުރިން
    ތިން ޑިގުރީ ކޯހެކޭ ތޯއެވެ.؟ '3 އޭތޯ؟ އަޅުގަޑު އުއްމީދު ކުރަނީ ލަސްތަކެއް ނުވެ '0 ކޯހެއް ފެށޭނެ ދުވަހެއް. މިހާރު މިހުރީ '180 އަށް ތިރިވެފައި