ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފުލައިޓް ޖައްސާނީ މާދަމާ 14:40 ގަ !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 6 މަސް ކުރިން - 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018


ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ރަންވޭ--

18:03
ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ވަނީ އެމްޑަބްލިޔު އެސް ސީގެ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓެއްވެސް ހުޅުވާފައި.
Kulhudhuffushi Online
18:01
ދާދި ދެންމެއަކު ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ރައީސް ހުޅުވައި ދެއްވައިފި.
Kulhudhuffushi Online

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފުލައިޓް މާދަމާ މެނދުރު ފަހު ޖައްސާނެ އެވެ. މާދަމާ ފްލައިޓް ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސާނީ މެންދުރުފަހު 14:40 ގަ އެވެ.

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސާމީ އަގީލު ކޭއޯއަށް ވިދާޅުވީ މާލެއިން ފްލައިޓް ނައްޓާލާނީ 14:00 ގަކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބޯޓް ޖައްސާނީ ގާތްގަނޑަށް 14:40 ކަމަށެވެ.

1200 މީޓަރު ދިގު 30 މީޓަރު ފުޅާ މި ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވަނީ ރޭގަ އެވެ.

ޓެކްސީވޭއާ އަދި އޭޕްރަންގެ މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމައަށް ވަނީ ނިންމާލާފަ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ފަޅުން 6 ހެކްޓަރުގެ ބިން، އަދި ކުޅިން 9 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައެވެ.

 


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. haluvalaa 6 މަސް ކުރިން
    falhun 6 hakutaru hikaafa 12 hakutaru vanee koneh halaaku kohfa .lol
  2. Wahid 6 މަސް ކުރިން
    Mdp meehun nudhaane mi airport inn. . Kerafa aailaa meehunneynun hussain adam shaheed kolly. Anni aaila. Ladheh hayaatheh koba. Mirashu meehun anni aa dhekolhu vaan vee mihenve. Ibu ge atheh e hama. Ibu ah veriksn kuran engeyny kihineh majlis ga inna meehehkan ves neygey.