ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގާލުމެއް !

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް - 4 މަސް ކުރިން - 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2018


ކޯލިޝަނުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ވެހިކަލު ބުރެއްގެ ތެރެއިން--

ކޯލިޝަން ކެނޑިޑޭޓް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް އާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ އުފަލުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި ހިނގާލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހަވީރު 4:15 ގަ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލު އިދާރާގެ ކުރިމަތިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހިނގާލުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް އެދެ އެވެ. އަދި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ގައުމީ ކުލަ އެކުލެވޭ ހެދުމެއް ބޭނުންކުރަން އެކަން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން އެދެ އެވެ.

މި ހިނގާލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީ މަގުގައެވެ. ނަމަވެސް މޫސުމް ތަންދޭނަމަ ތާރު އެޅި އިތުރު މަގެއްގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވިސްނާކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Lol 4 މަސް ކުރިން
    Photo in efennany ves rf a moya vefa thibey baeh. Ge hadaafa huree meehun athun rf nagaagn. Efenvaru meehun miulheny