twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
20th July 2019

އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އައި ބޯޓެއްގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

Nov 7, 2018

އިންޑިޔާއިން މުދާ އުފުލައިގެން ރާއްޖެއައި ބޯޓެއްގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅު އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ،

ބޮންތި 2 ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓުގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި 188 މޭލު ބޭރުންނެވެ.

އެކަން ކޯސްޓް ގާޑަށް އަންގާފައިވަނީ އިއްޔެ މެންދުުރުފަހު 02:10 ހާއިރުކަމަށާއި ރޭ 11:18 ހާއިރު ކޯސްޓް ގާޑުގެ ޑްރައިވަރުން ބޯޓު ކައިރިއަށް ދިއުމަށް މާލެއިން ފުރާފައިވާއިރު ޑްރައިވަރުންނަށް ބޯޓު ކައިރިއަށް އާދެވިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:10 ގަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355