އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އައި ބޯޓެއްގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 4 މަސް ކުރިން - 7 ނޮވެމްބަރ 2018އިންޑިޔާއިން މުދާ އުފުލައިގެން ރާއްޖެއައި ބޯޓެއްގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅު އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ،

ބޮންތި 2 ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓުގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި 188 މޭލު ބޭރުންނެވެ.

އެކަން ކޯސްޓް ގާޑަށް އަންގާފައިވަނީ އިއްޔެ މެންދުުރުފަހު 02:10 ހާއިރުކަމަށާއި ރޭ 11:18 ހާއިރު ކޯސްޓް ގާޑުގެ ޑްރައިވަރުން ބޯޓު ކައިރިއަށް ދިއުމަށް މާލެއިން ފުރާފައިވާއިރު ޑްރައިވަރުންނަށް ބޯޓު ކައިރިއަށް އާދެވިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:10 ގަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް