twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
13th July 2020

މިޔާމީ ޓްރޭޑާސްގެ ރޯދަ ބަންޑަލް ސޭލް: 299ރ އަށް!

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
May 5, 2019

މިއާމީ ޓްރޭޑާރސް އިން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ބަންޑަލް ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ. މިސޭލް މާލޭގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ މިއާމީ ޓްރޭޑާސް ފިހާރައިންވެސް ކުރިއަށްގެންދެ އެވެ.

އެންމެ 299ރ އަށް ވިއްކާ މި ރޯދަ ބަންޑަލް ސޭލްގައި ފަސް އައިޓަމެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން މި ބަންޑަލްގައި 2.5 ކިލޯގެ ޑާނާ ހިކިކިރު ދަޅަކާއި ބަރަކަޓް ބުރޭންޑްގެ ފަސް ކިލޯގެ ބާސްމަތީ ހަނޑޫ ބަސްއެއް ހިމެނެ އެވެ.

އަދި ދެ ލީޓަރުގެ ސަންކޯ ކުކިން އޮއިލް ފުޅިއަކާއި އެކުއަރވިރާ ބުރޭންޑްގެ ހޭންޑް ވޮޝް ފުޅިއެއްގެ އިތުރުން 70 ގުރާމުގެ ކެނޯ ބުރޭންޑްގެ 30 ދަޅު ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓްވެސް ހިމެނެ އެވެ.

299ރ އަށް ވިއްކާ މި ރޯދަ ބަންޑަލް ސޭލް ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. މިއާމީގެ ފިހާރަ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަނީ ކެމްޕަސް ކުރިމަތީގަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355