twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
2nd June 2020

ލިޔާ ފިހާރައިން ރޯދައަށް ހާއްސަ ގިވްއަވޭ ލަކީޑްރޯއެއް

May 9, 2019

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ލިޔާ ފިހާރައިން "ލިޔާފިހާރަ ރަމަޟާން ގިވްއަވޭ" ނަމުގައި ހާއްްސަ ގިވްއަވޭ ލަކީޑްރޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަށްގެންދާ މި ލަކީޑްރޯގެ ފުރަަތަމަ ހަފްތާ މިމަހު 5 ވަނަ ދުވަހުން 13 އަށް ކުރިއަށްގެންދާއިރު މި ހަފްތާގެ އިނާމަކީ ރައިސް ކުކަރެކެވެ.

މި ލަކީޑްރޯގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިޔާ ފިހާރަ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ލައިކެއް ދިނުމަށްފަހު ޕޭޖް ސެއާރ ކޮށްލާށެވެ. އަދި ޕޯސްޓުގައި 5 މީހުން ޓެގްކޮށްލާށެވެ. ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ގުރުއަތުން ނެގުން އޮންނާނީ މިމަހު 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ދެވަނަ ހަފްތާގެ އިނާމު އިއުލާން ކުރުން އޮންނާނީ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ގުރުއަތުން ނެގުމަށް ފަހު އެވެ. މިމަހު 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މަންމައިންގެ ދުވަސްކަމުން ދެވަނަ ހަފްތާ ހާއްސަވެގެންދަނީ އެ ތީމަށް ކަމަށް ލިޔާ ފިހާރައިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355