twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
16th September 2019

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 28, 2019

ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ރޯދަވީއްލުމެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

މި ރޯދަވީއްލުމަކީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ބޭއްވެވި ރޯދަވީއްލުމެކެވެ.

މި ރޯދަވީއްލުން ބާއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު މުލިޔާގޭގައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355