twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st April 2021

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކޮމްޕިއުޓާ ލެބަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Nov 21, 2020

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގެ ކޮމްޕިއުޓާ ލެބަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މުހިއްމު ވަސީލަތްތައް ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހަދިޔާ ކުރި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ބޭނުންވާ 23 ކޮމްޕިއުޓާ ޑެސްކާއި، އިތުރު ފަސް ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމާއި ދިރާގު ފައިބާ 100އެމް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަނަކާއި ދިރާގު ޓީވީ ކަނެކްޝަނެއް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ އެދުމުގެމަތިން، ދެ ލެބް މަރާމާތު ކުރުމުގައި ވެސް ދިރާގުން ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސީއީއޯ މޫމިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ ދިރާގުން ވޭތުވެ ދިޔަ 12 އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް ނުހަނު އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަަމަށެވެ. އެތަނުގެ ކުދީންގެ ކިޔެވުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ދިރާގު ޓީވީ އަދި އިންޓަނެޓަކީވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ވަސީލަތެއް ކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް އެކި މުނާސަބާތަކާ ގުޅިގެން ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ދިރާގު ޓީވީގެ ހަތް ކަނެކްޝަން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ އެކި ފްލޯތަކަށް ހަދިޔާކޮށް، ހިޔާގެ ކުދިންގެ އޮންލައިން ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ހިލޭ ފައިބާ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މީގެ ކުރީން ވަނީ ދިރާގު ޓީވީގެ ހަތް ކަނެކްޝަން އެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެއީ އެކި ފަންގިފިލާތަކަށް ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހިދުމަތެކެވެ.

ދިރާގުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމްޕިއުޓަ ލެބް ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ގާއިމުކުރުމަށް އެހީތެރިވެފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ހަމަ އެއަހަރު ދިރާގުން ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ލައިބްރަރީ އެއްވެސް ގާއުމުކޮށްދީފައިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދިރާގުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު "ފިޔަވަތި"ގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީ، އޮންލައިން ކްލާސްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަތަރު ކްލާސްރޫމެއްގައި ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355