twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
30th May 2020

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް (ސުވާލު 3)

Jul 22, 2012

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް – 3 ވަނަ ސުވާލު

ކީރީތި ޤުރުއާނުގައިވާ އެންމެ ދިގު އާޔަތް ހިމެނިފައި ވަނީ ކޮން ސޫރަތެއްގައި؟

ޖަވާބު އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާނެ ގޮތް

KO(space)Q3(answer)  send to  3555

ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ 30 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ ޝައްވާލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355