twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd October 2019

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް (ސުވާލު 12)

Jul 31, 2012

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް – 12 ވަނަ ސުވާލު

ހައިޟުވެރިޔާއަށް ޠަވާފުކުރުން ހުއްދަވާނެތަ؟

ޖަވާބު އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާނެ ގޮތް

KO(space)Q12(answer)  send to  3555

ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ 30 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ ޝައްވާލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355