އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ގަދަ 3 ވަނަގައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ 2 ބައިވެރިން

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 year ago - 2 ޖުލައި 2016ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޕްރޮގްރާމްގެ ގަދަ 3 ބައިވެރީން ރޭ ގެ ޕްރޮގުރާމްގައި ކަނޑައެޅިގެން ގޮސްފައިވާއިރު ގަދަ 3 ގެ ބައިވެރީން ތެރޭގައި ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބޭފުޅަކު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބޭފުޅަކީ ހއ އުތީމު، އިބުރާހިމް އިމާޒް އާއި ށ ފޯކައިދޫ، އާދަމް ނަސީމެވެ. މި ދެ ބައިވެރީންގެ އިތުރުން ދެން ގަދަ 3 ގައި ހިމެނެނީ އަބުދުﷲ ތާލިބެވެ.

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ހޮވުމަށް ބާއްވާ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެރެއެވެ.މިއީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހަކު ގެނެސްދޭ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Ahmed Ibrahim 1 year ago
  Adam hassan eh noon. Ragalhu gothakee adam naseem.
 2. ޢަބްދުﷲ 1 year ago
  ޢާދަމް ނަސީމް
 3. Ahmed Hussain 1 year ago
  SH foakaidhoo Adam Naseem
 4. saadhiq 1 year ago
  Adam Hassan eh noon "Adam Naseem "
 5. ސިންބެ 1 year ago
  ސުވާލަކީ ށ އަތޮޅު ނުވަތަ ށ.ފޯކައިދޫ ކޮންއިރަކުތޯއޭ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގަ ހިމެނުނީ. އެނވިފައިވާ ގޮތުގައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ކިޔަނީ ހއ އަދި ހދ އަތޮޅަށް. ށ އަދި ނ އަތޮޅަށް ކިޔަނީ މިަދުއްމަޑުލު.
 6. Komandoo soru 1 year ago
  Varah fakhuru verifaraaiy eku markhbaa,thahuniyaa Mifaharuves Mee bodu thiladhunmathi fahareh. Insha allah
 7. ކޮމަންޑޫ މީހާ 1 year ago
  Bodu thiladhunmathi mikiyanee haa alifu in feshigen,mila dhekunah. (Mathi uthuru province )
  1. ށަވިޔަނި 1 year ago
   ނޫނޭ ރަނގަޅަށް ބައްލަވާ. ބޮޑުތިލަދުންމަތި ކިޔަނީ ހއ, ހދ އަށް