ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލާން ގަސްތުކުރާކަން ޕަޗީ ހާމަކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 އަހަރު ކުރިން - 24 އޯގަސްޓް 2016


މުހައްމަދު އަބުދުއްރަހުމާނު (ޕަޗީ)

އަންނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ގާތް މީހުންގެ ހިޔާލް ހޯދުމަށް މުހައްމަދު އަބުދުއްރަހްމާން (ޕަޗީ) ނިކުމެއްޖެ އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާކަން ގަސްތުކުރައްވައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޕަޗީ ވަނީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ކޭއޯއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގާތް މީހުންގެ ހިޔާލް ހޯދަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޓެހިންގެ ހިޔާލް މިކަމުގައި ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެމީހުން ދެކޭ ގޮތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕަޗީ ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދަވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބުލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ނާނި 2 އަހަރު ކުރިން
  އަދި ތަންކޮޅެއް އަވަސް ކަމަށް ފެންނަނީ. ދ
 2. Abdul majeed hassan 2 އަހަރު ކުރިން
  Thiyaee mihaaruves kuran maalas vejekameh varah afaaveje thihiyaalu kureema varah dheravey afan rashu meehun siyaasee dhaairaaga madhuveema thikahala kiyavaigen alhey kudhin nikun nahveje mihaaru sukuriyaa pchee
 3. ފާތުން 2 އަހަރު ކުރިން
  އާނ.. މިއުޅޭ އަބްސީ އެލިޒަބަތައްވުރެ ހީވޭ ކަމުހިނގައިދާނެހެން.. އެސޮރު މިހާރުވެސް އެބަބަލާ ކުދިން ކޮޅެއް ގުނބޯ ހައްދައިގެން ސަޕޯޓް ކުރުމުގެ ނަމުގަ ކެންޕޭނުކޮށް ޕޮޕިއުލަރ ވެވޭތޯ.
 4. ޔަންގު މޭން 2 އަހަރު ކުރިން
  މަ މިފަހަރު ވޯޓްލާނީ ރަށުދަރިއަކަށް،ގިނަ މީހުން ކުރިމަތި ލައިފިނަމަ އެންމެ ތަޢުލީމީ ދަރިއަކަށް،ވަރަށް ބޮޑަށ ސުކުރިއްޔާ.
 5. މަވާ ސަލާމް 2 އަހަރު ކުރިން
  މަށެއްދެން ދުވަހަކުވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނުލާން ނިންމައިފިން. ރަށުމީހެއް، ބީރައްޓެއްސެއް، ޕާޓީ މީހެއް، ކޮއްކޮއެއް، ބޭބެއެއް ކިޔާނެކަމެއްނެތް މަގޭވޯޓެއް އެކަކަށްވެސް ނުދޭނަން. ވަކިތަފާތެއްނެތް މުޅިންވެސް ވަގުން.