އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއާލައިންގެ އެވޯޑް މޯލްޑިވިއަންއަށް ލިބިއްޖެ

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 17 ޖޫން 2017މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއާލައިންގެ އެވޯޑް މޯލްޑިވިއަންއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

މިއީ ކެނެޑާގެ އެއިރޯސްޕޭސް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ބޮމްބާޑިއާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ. މޯލްޑިވިއަންއަށް އެވޯޑް ލިބިފައި ވަނީ “އޯޝެނިއާ ކެޓަގަރީ” އިންނެވެ.

އެއީ އިންޖީނުގެ މައްސަލަތައް ދިމާނުވެ ރަނގަޅަށް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށާއި ގަޑި ނުޖެހި ފުރުމުގައި ފުރިހަމަ ޕާފޮމެންސެއް ދައްކުވައިދީފައި ވާތީ ލިބުނު އެވޯޑެކެވެ.

މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި އިންޖީނުގެ ރިލަޔަބިލިޓީގެ 99 ޕަސެންޓް މާކްސް ލިބެން ޖެހޭއިރު މިއީ މޯލްޑިވިއަންއަށް މި އެވޯޑް ލިބުނު ފަސްވަނަ ފަހަރެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް