އާދަޔާ ހިލާފު ޖަނަވާރެއް ޓެކްސަސްގެ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފި

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ތޫފާން ހާވިއަށްފަހު އާދަޔާ ހިލާފު ޖަނަވާރެއް ޓެކްސަސް ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފައިވާ ފޮޓޯ ތަކެއް ސޯސަލް މީޑިޔާގައި ދަނީ އާންމު ވަމުންނެވެ.

މި އާދަޔާ ހިލާފު އެތި ފެނިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯ ނަގައި ޓްވީޓްކޮށްފައި ވަނީ ޕުރީތީ ޑޭސައި ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކު އެވެ. ބޮޑެތި ދަތްތަކާއި ލޯ ފެންނަން ނެތް ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ މި އެއްޗަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ބެލުމަށް ޕުރީތީ ވަނީ އެދިފައެވެ.

ބައިލޮޖިސްޓް އަދި އީލް ސްޕެސިއަލިސްޓް ޑރ ކެނެތް ޓާއި ބުނެފައިވަނީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ފެންގޓޫތް ސްނޭކް އީލް އެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ގާޑެން އީލް ނޫނީ ކޮންގާ އީލް އަކަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މި ތިން ވެނަކީވެސް ބޮޑެތި ދަތް ހުންނަ ވެން ކަމަށް ކެނެތް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ އެއްޗެއް މަރުވެގެން ގޮނޑުދޮށަށް ލެއްގުމަކީ ވަރަށް އާދަޔާއި ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މިފަދަ އެއްޗެއްސަކީ ވަރަށް ފުން ކަނޑުގައި ނޫނީ ނުފެންނަ އެއްޗެހި ކަމަށް ކެނެތް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފެންގޓޫތް ސުނޭކް އީލް އަށް ޓަސްކީ އީލް ކިޔައެވެ. އަދި މިފަދަ އީލް އަކީ 30 ނުވަތަ 90 މީޓަރ ފުން ކަނޑުގައި އުޅޭ އީލް އެކެވެ.  1. ރަންގޭ 1 އަހަރު ކުރިން
    ދުނިޔެ ނިމުން ކައިރިވެއްޖެ.