ޕަޗީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 8 ނޮވެމްބަރ 2018


މުހައްމަދު އަބުދުލްރަހުމާނު (ޕަޗީ) އޭނާ ވަނީ އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފަ--

އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މުހައްމަދު އަބުދުއްރަހުމާން (ޕަޗީ) ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެދާއިރާގެ ޓިކެޓް ހޯދަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އޭނާ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އަންނަ އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާނެކަން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޕަޗީ އެކަންޏެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލާން ގަސްތުކުރާކަން ޕަޗީ ހާމަކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑީ ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު އާތިފް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާނެކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެދާއިރާއަށްވެސް އާތިފް ފިޔަވާ އެހެން މީހަކު ވާދަކުރާނެކަން އަދި ހާމަކޮށްފައިއެއްނުވެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. އިއްބެ 4 މަސް ކުރިން
    އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭފުޅާ އަށް ވެސް ފާޑު ކިޔުން އޮންނާނެ!ތިމާގެ މީހުނަ ގުޅައިގެން ހުއްޓުވާނީކީނޫން ވ.ވެދުން
  2. AA 4 މަސް ކުރިން
    Experience aai thauleemee fenvaru adhi kuriyah plan kurevifaivaa goeh balaalan beynun
  3. maanu 4 މަސް ކުރިން
    kulhudhuffushee meehun boluga thi jasavanee kolhun fain kan handhaan kuraathi manikufaanu