އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 މަސް ކުރިން - 14 ޖަނަވަރީ 2019


ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ އެތުމާ ފިއުލް--

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވުމާއި ގުޅިގެން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދުން ފެށިގެން ޑީސަލް އަދި ޕެޓުރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ގެންދާނީ ޑީސަލް ލީޓަރެއް 9.99 ރުފިޔާ އަދި ޕެޓްރޯލް 10.19 ރުފިޔާއަށެވެ.

އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ޑީސާލުން 2 ރުފިޔާ އަދި ޕެޓްރޯލުން 1 ރުފިޔާ ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން އައީ 11.19 ލާރިއަށެވެ. އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް 11.99 ލާރިއަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޖޫން މަހުތެރޭވެސް ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ.  1. Ma 1 މަސް ކުރިން
    Dhuvahakuves thi agu heyo baye naanane
  2. kulhudhuffushi meehaa 1 މަސް ކުރިން
    dhuvahaku ves kunfuni gothin thi agaka nuvikaa ekamaku sto in free Koh deliver koh dhey ethanah