twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
5th December 2023

ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Mar 8, 2020

ކޮރޯނާ ވައިރަސްފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކުރަމުން އަންނަ ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއްގައި ކިޔަވާގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްލާމިން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ އަޑުހަރުކޮށް ކުރާ ނަމާދުތަކުގައި އެކަނި ޤުނޫތު ކިޔުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއްގައި ޤުނޫތު ކިޔަވާގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޗައިނާއިން އުފަންވެ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންއަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަން މިހާރު ރާއްޖެ އަށްވެސް މިވަނީ ކުރިމަތި ވެފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355