twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th May 2021

ދިރާގު ޕޭގެ މާޗަންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ތިން މަހަށް ހިލޭ

Mar 24, 2020

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، ދިރާގު ޕޭގެ މާޗަންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހު ނުނަގާ ގޮތަށް އެކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މިއީ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރާގު ޕޭ ގާއިމުކުރަން މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ދުވަސްވަރު ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން އަލަށް މި ހިދުމަތާ ގުޅޭ ވިޔަފާރިތަކުން ވެސް ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މާޗަންޓް ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ދައްކަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެކުންފުނިން އިތުރަށް ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ހިދުމަތްތަކަށާއި މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދިރާގު ޕޭގެ ބޭނުން އިތުރަށް ބޮޑުވެފައިވުމާއެކު މި ހިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ނަގުދު ފައިސާއާއި ކޭޝް ކާޑު ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އެތައް ބައެއްގެ އަތްމަތިން ދައުރުވާ ތަކެއްޗަށް ވުމެވެ.

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ސްމާޓްފޯނަކުންވެސް މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން އެކަކު އަނެކަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާކޮށް ފައިސާ ޖަމާވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހިދުމަތް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން 260 އަށް ވުރެ ގިނަ ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުންކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތްދޭ ކެފޭ ރެސްޓުރަންޓްތަކާއި ކުދި ފިހާރަތަކާއި ސެލޫންތަކުގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ދިރާގުގެ މައި އެކައުންޓް އަދި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ފަދަ ޑިޖިޓަލް ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެކުންފުނިން ދަނީ ބާރުއަޅަމުންނެވެ. އަދި ދިރާގު ޕޭއާއި ދިރާގު ވެބްސައިޓުން ބޭންކް ޓްރާންސްފާ މެދުވެރިކޮށް ދިރާގު ޕޭގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އޮތް މި ދުވަސްވަރު ދިރާގުން ދޭ ބައެއް ހިދުމަތްތަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއި ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭނެ މަގުވެސް ވަނީ ފަހިކޮށްފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355