twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
15th January 2021

ދިރާގުން ތިން ޖީބީ ޑޭޓާ 75 ރުފިޔާއަށް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Apr 27, 2020

ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 75 ރުފިޔާ އަށް 3 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ދުވަސްވަރު ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމުން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ޕެކޭޖަކީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ތައާރަފުކުރި ޕެކޭޖެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރު އެކަކު އަނެކަކާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ޑިޖިޓަލް ވެފައިވާއިރު އިންޓަނެޓު މުހިންމުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މި ޕެކޭޖް އެ ކުންފުނީގެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވެ އެވެ. ޕެކޭޖްގެ މުއްދަތަކީ ހަތް ދުވަހެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިރާގުން ވަނީ މި މަހު އެކުންފުނީގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 50 ޕަސެންޓު އިތުރު ޑޭޓާ ވެސް ދީފަ އެވެ. އަދި މެއި މަހު ވެސް މި ޑޭޓާ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު މި އަގުގައި އިންޓަނެޓް ދޫކުރަން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355