twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
10th July 2020

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހަތް ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Jun 2, 2020

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ހަތް ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މަރުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ހުޅުމާލެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 89 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއްކަމަށެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖޭން މަރުވި ހަތް ވަނަ މީހާ އެވެ. އަދި ދިވެހި ހަތަރު ވަނަ މީހާ އެވެ. އިއްޔެވެސް ވަނީ މި ބަލީގައި މީހަކު ރާއްޖެއިން މަރުވެފަ އެވެ.


ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ 1829 އަށް އަރާފައިވާއިރު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 488 އަށް އަރާފަ އެވެ. ބަލީގައި 7 މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 4 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝް 3 މީހުންނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355