twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th May 2021

މިމަހު 29 ވަނަ ދުވަހު ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ

Jul 16, 2020

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރި ނަމަވެސް މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާއި މިނިވަންދުވަހާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެގޮތުން ބޭންކިން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތަކަކީ ހެނދުނު 8:30 އިން 2:00 ކަމަށެވެ. އަދި މި ގަޑިތަކުގައި ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށްވެސް އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355