twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st September 2020

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Aug 9, 2020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފަ ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ހުޅުވާލާ ކަަމަށެވެ.

މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 16، 17 އަދި 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 ން މެންދުރު 12:30 އަށް ރައިސް އޮފީހުން ކަމުގައި އެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355