twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd January 2021

އިންޑިޔާގެ ކާގޯ ފެރީގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

Aug 22, 2020
1

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާ ދެމެދު ބައްވާ ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 3 ވަނަ ހަފްތާގައި ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް އިންޑިޔާއިން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޝިޕިން ކޯޕަރޭޝަންގެ 20 ފޫޓުގެ 200 ކޮންޓޭނަރާއި 3000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މުދާ އުފުލޭނެ ބޯޓެއްގައި މި ފެރީގެ ހިދުމަތް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ 10 ދުވަހަކުން މި ބޯޓުން ދަތުރެއް ފުރިހަމަ ކުރާއިރު، މި ހިދުމަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާނީ މާލެއަށް ކަމަށެވެ.

މި މަހު ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރާ އެކު ފޯނުން ގުޅުއްވައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ކާގޯ ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ދަތުރުތައް މާލެއަށް ފެށިނަމަވެސް އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓައް ވެސް މި ހިދުމަތް ފުޅާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އިންޑިޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކުރިއެރުން ލިބި، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އިންޑިއާގެ މާކެޓަށް އަދި އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓަށް ނެރުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355