twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st April 2021

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓަރުތަކުން ދެގުނަ ޑޭޓާ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Nov 21, 2020

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓަރުތަކުން ދެގުނަ އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްއަށް ހާއްސަ ކޮންމެ ބޫސްޓަރެއް އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެންވެސް ދެގުނަ ޑޭޓާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ އެވެ.

ދިރާގު މޮބައިލް އެޕް ނުވަތަ ދިރާގު ވެބްސައިޓުގައިވާ "މައި އެކައުންޓް"އަށް ލޮގިން ކުރުމަށްފަހު އެކައުންޓް ޔޫސޭޖް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓަރު އެކްޓިވޭޓް ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

ދިރާގު ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 70 ޕަސެންޓަށް އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ދިރާގުން ދަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާ ވީހާވެސް ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ގޮތްތަކަށް އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތައް ފަރުމާކޮށް، ޕްރޮމޯޝަންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355