twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th May 2021

ހއ އަތޮޅުން ލ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ޚަދީޖާ އާދަމް
Mar 24, 2021

ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ އަތޮޅުން ލ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން މި ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 3 ން މިރޭ އިރުއޮއްސި 7 ށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ދެކުނު އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގުއުތުރުން އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އުތުރާއި އިރުއުތުރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355