twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
5th July 2020

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް (ސުވާލު 10)

Jul 29, 2012

ރަމަޟާން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް – 10 ވަނަ ސުވާލު

صفا އާއި مروة އާ ދެމެދު سعى ކުރުމަކީ ޙައްޖުގެ ރުކުނެއްތަ؟

ޖަވާބު އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާނެ ގޮތް

KO(space)Q10(answer)  send to  3555

ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ 30 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ ޝައްވާލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355