twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th September 2019

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ގުޅާލުމަށް ޚާއްސަ އަގުތަކެއް ދިރާގުން ކަނޑައަޅައިފި

Oct 11, 2012

ހައްޖު މޫސުމުގައި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ގުޅާލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ހައްޖު މޫސުމާ ދިމާކޮށް އައި.ޑީ.ޑީ މެދުވެރިކޮށް މިނެޓަކު 1.89 ރުފިޔާއަށް ސަޢުދީ އަށް ގުޅާލެވޭނެ އެވެ.

އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް މިޚާއްސަ އައި.ޑީ.ޑީ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި މި ޕުރޮމޯޝަނާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާު ދިރާގުގެ ވެބްސައިޓުން މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355