ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 4 މަސް ކުރިން - 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2018ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓްރޭޑް ފެއަރ މިއަހަރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު 29 ން ޑިސެމްބަރު 3 އަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގަ އެވެ.

ސްކޫލު ހޯލުގެ އިތުރުން 20 ސްޓޯލް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފެއަރގައި މި ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮކްޓޯބަރ މަހު 15 ގެ ނިލަޔަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެސްކޫލުގެ ނަމްބަރު 6528869 ގުޅުއްވާ ނަންނޯޓްކުރުމަށް އެ ސްކޫލުން އެދެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ މިފެއަރގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިޔަފާރިތަކަކުން ވބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިފެއަރ ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ އެއްތަނަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެން ހުރެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް