ފިނޭ، ވީއެސްއާރުސީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • ފިނޭއާއެކު މިމުބާރާތުގައި ހދ ގެ 9 ރަށަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 2 އޮކްޓޯބަރ 2018ހދ. ފިނޭ، ވައި ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 10 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

ހދ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މިމުބާރާތުގައި ފިނޭގެ އިތުރުން 8 ރަށަކުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެއީ ނޭކުރަންދޫ، ނޮޅިވަރަންފަރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބް، ވައިކަރަދޫ (ވާޑްސް)، ނާވައިދޫ، ހަނިމާދޫ، ނޮޅިވަރަމް، ކުޅުދުއްފުށި އަދި ކުމުންދޫ އެވެ. ފިނޭން މިމުބާރާތުގައި ދެ ޓީމެއް ނިކުމެ އެވެ. އެއީ ފިނޭ ފްރެންޑްސް އާއި ކުލަބު ބެސްޓް ފެމެލީ އެވެ.

ނޮވެމްބަރު 21 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި މިދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެ އެވެ.

މިިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ޓީމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 5 ޓީމަކުން ބައިވެރި ވެފައިވާއިރު ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ވަނީ 5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް