ދިރާގުން އެންމެ ފަހުގެ ވާވޭ މެޓް 20 އަދި މެޓް ޕްރޯގެ ޕްރޯ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 2 މަސް ކުރިން - 6 ޑިސެމްބަރ 2018ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ފޯނު ވާވޭ މޭޓް 20 އަދި 20 ޕްރޯގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ވޭ މެޓް 20 އަދި މެޓް ޕްރޯ 20 ގެ ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ފޯނު ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަސްވަންދެން ފަސް ޖީބީގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ފޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ގިނަ ގޮތްތަކެއް ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު އިންސްޓޯލްމެންޓަށް އަދި އެއްކޮށް ފައިސާ ދައްކައިގެންވެސް ފޯން ގަނެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އަލަށް ވާވޭއިން ތައާރަފް ކުރި މޭޓް 20 ގެ ލިބެން ހުންނަނީ މިޑްނައިޓް ބްލޫ ކުލަ އާއި ކަޅުކުލައެވެ. އަދި ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޯ 128 ޖީބީގެ މެމޮރީ އާ އެކު، ކަޅު، ޓުވައިލައިޓް ކުލަ އަދި އެމަރަލްޑް ގްރީން ކުލައިގައި ވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ވާވޭ މޭޓްް 20، 128 ޖީބީގެ ފޯނަކަށް އެޑްވާންސް ޕޭމެންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 2999 ރުފިޔާ އެވެ. މަހަކަށް ދައްކަންޖެހެނީ 988 ރުފިޔާ އެވެ.

މި ފޯނަކީ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ބޮޑު ސްކްރީނަކާ އެކު ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ފޯނު ތަކެކެވެ. މި ފޯނުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 7 ނެނޯމީޓަރުގެ އޭއައި ޗިޕް އެކުލަވާލައިގެން އުފައްދާފައިވާ ފޯނެެވެ. އަދި މި ދެ ފޯނުގެ ކެމެރާ ފަރުމާ ކުރީ ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރު ލެއިކާ ކުންފުންޏާ ވާވޭ ގުޅިގެންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް