twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st September 2020

މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ދެނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް
Jul 26, 2020

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

މި ޑޭޓާގެ ސަބަބުން ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާއަށް ފޮނުވާ، މި ޗުއްޓީ ތެރޭގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް މިނީ ބޫސްޓާ އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ބޫސްޓާތައް މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާއި ދެމެދު އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355