twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st September 2020

ބީއެމްއެލްއިން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތު ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކޮށްފި

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Sep 16, 2020

ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޑޮލަރު ވަރަށް ބޮޑުތަކުން މަދުވެފައި ވުމާ އެކު، މިއަދުން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ އަދަދުތައް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

އެގޮތުން ދެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ކާޑަކުން ބޭނުންކުރެވޭނީ 750 ޑޮލަރާ ހަމައަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ނަމަ ކާޑުތަކުން އޮންލައިންކޮށް ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރެވޭނީ ކާޑަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 250 ޑޮލަރާ ހަމައަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް، ކޮލެޖު އަދި ސްކޫލް ފީ ދެއްކުމަށް ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ޑޮލަރުން ފައިސާ ހޭދަ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބީއެލުން ބުނެ އެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ އަދަދުތަކަށް ބީއެމްއެލުން ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ޑޮލަރު އެކައުންޓުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނީ މި ބަދަލާ ގުޅިގެން ބޭންކުގެ 95 ޕަސެންޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިއީ މި ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ބޭންކުން ކޮންމެހެން އަޅަން ޖެހުނު ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާ، މި ހާލަތު ބަދަލުވުމާއެކު ބޭންކުން މި ނިންމުން ރުޖޫއުއަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް- 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މިވަނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރުން ދުނިޔެވެސް ނުދެކޭފަދަ އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355