twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
3rd March 2021

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި

Jan 11, 2021

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ އިސް އެކި މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި އެ ކޮލެޖުގައި މިއަދުވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިޔާތެއް ބާއްވާފަ އެވެ.

މި ކަމަށްޓަކައި މިއަދު އެ ކޮލެޖުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަނީ އެވިޑް ކޮލެޖުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ފަރާތްތަކާއި މަގާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސި ބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

އެވިޑް ކޮލެޖުގެ މަގާމުތަކަށް މިއަދު އައްޔަނުކުރި ބޭފުޅުން

  • ޑރ. ސުނީނާ ރަޝީދު - އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާގެ މަގާމަށް
  • އަހުމަދު ފަޔާޒް ހަސަން - ވައިސް ރެކްޓާގެ މަގާމަށް
  • އަލީ ރަޝީދު - ވައިސް ރެކްޓާގެ މަގާމަށް
  • ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހް - އެކްޒިކިއުޓިވް ޑީން އޮފް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމަށް
  • އައިޝަތު އީމާން - ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ބޯޑްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް
  • ނާހިދާ އިސްމާއިލް - ފެކަލްޓީ އޮފް ހިއުމަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގެ ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމަށް
  • މުހައްމަދު ފައިސަލް - ފެކަލްޓީ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް
  • އަލީ ޝިޔާމް - ސީނިއާ އޮފީސް ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަގާމަށް

މިއަދު މަގާމުގެ ކުރި އެރުން ލިބުނު ޑރ ސުނީނާ ކުރިން ހުންނެވީ އެކޮލެޖުގެ ވައިސް ރެކްޓާގެ މަގާމުގަ އެވެ.

ސުނީނާއަކީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރިން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެވިޑް ކޮލެޖަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ އެއްކޮލެޖެވެ. މިހާރުވެސް އެވިޑް ކޮލެޖްގައި އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ދެހާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންގެންދެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355