twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd April 2021

ވެންޓިލޭޓަރުތަކަށް ދެއްކި ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަނަށް

ޚަދީޖާ އާދަމް
Mar 31, 2021
1

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަނަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ. ގަންނަން ދިން ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 15 ވެންޓިލޭޓަރެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ދިން ކުންފުންޏަށް ދީފައި ވަނީ 30.91 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެކި މަސައްކަތުން ވެސް ބާކީ 65 ވެންޓިލޭޓަރު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް މަބުރޫކު މިއަދުވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ ...

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355