twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th April 2024

ދިރާގުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޓެކްނިކަލް ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ފުރުސަތު ދެނީ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Mar 13, 2023

ދިރާގުގެ ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އައު ޓެކްނިކަލް ތަމްރީނުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައި ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައެވެ.

މިއިވެންޓްގައި އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު އަދި ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ހަޒްރަތް ރަޝީދު ހުސައިން ވަނީ މުވައްޒަފުންނާ މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންވަނީ ދިރާގުގެ ޖެންޑަރ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ އަޕްޑޭޓެއް ދީފައެވެ.

އެގޮތުން އެކުންފުނިން ވަނީ ދިރާގުގެ ހުރިހާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އައު ޓެކްނިކަލް ތަމްރީނުތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭގައި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޢިލްމްލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރި ސްޓާފުން ތައްޔާރުކުރުން ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން ހާވަރޑް، އައިބީއެމް އަދި ގޫގުލް އިން ލިބެން ހުރި މަގުބޫލު ކޯސްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުން ސެޓިފިކޭޝަން އަދި ލައިސެންސް ފީ ދިރާގުން ދައްކައިދޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް ފާހަގަކުރަނީ މިންތީގެ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތް ކުރިއެރުމާއިކުރިއެރުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ އިންކްލޫސިވް ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް އަދި ސަގާފަތެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355