ވަންޕްލަސް 5ޓީ ނޮވެމްބަރުގައި ލޯންޗް ކުރަނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 10 އޮކްޓޯބަރ 2017އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވަންޕްލަސް 5ޓީގެ ފޯނު ލޯންޗް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ވަންޕްލަސްގެ 5ޓީ ލޯންޗް މިކުރަނީ އެ ބްރޭންޑްގެ ވަންޕްލަސް 5 ލޯންޗް ކުރިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 5 މަސްފަހުންނެވެ.

5ޓީގައި ހިމެނެނީ 6 އިންޗް ފުލް އެޗްޑީ ސްރީނެކެވެ. ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ 8 ކާއި ދާދި އެއްގޮތައް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ފޯނަކީ 8 ޖީބީގެ ރެމް އެއް ހިމެނޭ ފޯނެކެވެ.

ހަބަރުތަކުން ބުނާގޮތުގައި ވަންޕްލަސް 5 އާއީ 5ޓީގެ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމުގައުވިއަސް ި މިއީ އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ޕިކްސެލް 2، އެލްޖީ ވީ30 ވާދަކުރެވޭނެ ފޯނެއް ކަމަށެވެ.

ވަންޕްލަސްގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާޒާރަށް ނުކުންނާނީ ވަންޕްލަސް 6 ކެވެ.