ފޭސްބުކްގެ “ޓީބީއެޗް” އަށް ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލްކަމެއް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 19 އޮކްޓޯބަރ 2017ފޭސްބުކްގެ “ޓީބީއެޗް” އެޕަށް މިހާތަނަަށް 5 މިލިއަން ޑައުންލޯޑް ލިބިފައިވާއިރު 2.5 މިލިއަން މީހުން މި އެޕްދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

ފޭސްބުކުން މި އެޕްލިކަޝް ސިފަކުރަނީ “ނެކްސްޓް އިންސްޓަގްރާމް” ގެ ގޮތުގައެވެ. މި އެލްޕިކޭޝަންގައި ހުންނަ ސުވާލުތަކަށް ކާކުކަން ނޭނގި ޖަވާބު ދެވޭއިރު ފޭސްބުކުން ބުނަނީ މިއީ ޓީން އޭޖުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް އެޕެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ފޭސްބުކާއި ގުޅިގެން މި އެޕްލީކޭޝަން ނެރުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެކަކުއަނެއްކަށް ގުޅާލުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތެއްކަމަށެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ފައުންޑަރުންނަށް ވަނީ ފޭސްބުކްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަަތު ދީފަ އެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެތެރޭގައި ނެރެނު މި އެޕްލީކޭޝަން އަކީ މި ފަހުން ގިނަ ބައެއްގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި “ސަރަހަ” އެޕްލިކޭޝަން އާއި އެއްކަލަ އެޕްލިކޭޝަންއެކެެވެ.