ޕިކްސެލް 2 ގެ ފޯނުތަކުގައި ބޮޑު މައްސަލައެއް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 25 އޮކްޓޯބަރ 2017ގޫގޫލްގެ އާ ސްމާޓް ފޯން ޕިކްސެލް 2 އަދި ޕިކްސެލް 2 އެކްސްއެލްގެ ފޯނުތަކަށް ސްކްރީން އަނދާ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެއެވެ.

ޓެކް ރިވިއުވާރސް ބުނަނީ މި ފޯން 2 ހަފްތާ ވަންދެން ގެންގުނު މީހުންނަށް ޑިސްޕްލޭ އަނދާ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއްބައި މީހުންނަށް ޑިސްޕްލޭއަށް ތަފާތު ކުލަ އަރާ މައްސަލައެއްވެސް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގޫގުލްއިން ބުނަނީ މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޕިކްސެލްގެ 2 ގެ ފޯނުތަކަށް އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އެޕަލްއަދި ސެމްގަންސް ފޯންތަކާއު ވާދަ ކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު ގްލޯބަލް މާކެޓްގައި ޕިކްސެލްއަށް މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕިކްސެލް 2 އުފައްދާފައިވަނީ އެޗްޓީސީންނެވެ. އަދި ޕިކްސެލް 2 އެކްސްއެލް އުފައްދާފައިވަނީ އެލްޖީން ނެވެ.