ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ބަސީރު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 މަސް ކުރިން - 12 ޖަނަވަރީ 2019


ބަސީރު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ތެރެއިން--

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ބަސީރު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ، ބަސީރު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އިސްރަށްވެއްސެއްކަމަށްވާ ޔޫސުފް މުހައްމަދެވެ.

ބަސީރު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ތެރެއިން–

ވޭވް އެލްމިނިއަމް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މިމުބާރާތުގައި 20 ޓީމެއް ވާދަކުރެ އެެވެ. ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000ރ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާނީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ޓާފް ގުރާސް ފުޓްސަލް ދަނޑުގަ އެވެ.

ބަސީރު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ތެރެއިން–

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭގަ ވަނީ ދެ މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ކޮންމެ ރެޔަކު ތިން މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މިމަހު 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް