twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
20th September 2020

ކަސްރަތުގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ކެއުން ގެންގުޅެންވީ މިހެން

ޚަދީޖާ އާދަމް
Apr 14, 2019

ގޭގައި އަމިއްލައަށް ވެސް މިހާރު ކަސްރަތު ކޮށްލުމަކީ އުދަނގޫކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަށް ހާއްސަ އެޕްތަކާއި، ފޮތްތަކައި ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ފަސޭހައިން ބަލާލައިގެން ތިމާގެ ބޭނުން ގޮތަކަށް ހަށިގަނޑު ބައްޓަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަސްރަތުތައް ހޯދުމަކީ ފަސޭހަކަމެކެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން ތަކުގައި ޑައެޓް ޕްލޭންތަކާއި ވަކި ގަޑިތަކުގައި ކަސްރަތު ކުރަންވީ ކަސްރަތުތައް ވެސް ބުނެދީފައި ހުރެއެވެ. އަދި އަންހެނެއް ނަމަ މައްސަރު ދުވަސްތައް ވެސް ވަކިކޮށްދީ އެދުވަސްތަކުގައި ކުރެވޭނެ ލުއި ކަސްރަތުތައްވެސް ބުނެދީފައި ހުރެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ކުރިން އަދި ފަހުން ކެއުން ބައްޓަން ކުރަންވީ ގޮތް މި އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ.

ކަސްރަތުގެ ކުރިން ކެއުން އެންމެ ރަނގަޅީ ކާބްސް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާ ގިނަކޮށެއް ނޫނެވެ. މެސެޗޫސެސް ޔުނިވާސިޓީގެ ނިއުޓްރިޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 1 ގަޑިއިރު ކަސްރަތު ކުރާނަަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ 1-4 ގްރާމު ކާބްސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅީ ކާބްސް ހިމެނޭ މޭވާއެއް ނުވަތަ ނަޓްސް އެއް ކެއުމެވެ.

ކެއުން އެންމެ ރަނގަޅީ ކަސްރަތު ކުރުމުގެ 1-4 ގަޑިއިރު ކުރިންނެވެ. ކާބްސް ހިމެނޭ ތަކެތި ކާއިރު އެންމެ މުހިއްމީ ފެޓްސް މަދު، ގިނައިބް ޕްރޮޓީން ހިމެނޭ ތަކެތި ކެއުމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްރަތު ކުރަމުން ދާއިރު ހަށިގަނޑުގެ މަސްތައް ވަރުބަލިވުމުން ދުރުކޮށްދެ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރަމުން ދާއިރު

ކަސްރަތު ކުރަމުން ދާ ވަގުތަކީ ތިމާގެ ހަށިގަނޑުން ގިނަ އަދަދަކަށް ފެން ބޭރުވާނެ ވަގުތެކެވެ. އެހެންކަމުން ދިޔާ އެއްޗެއް ކަސްރަތުގެ ވަގުތު ބުއިން މުހިއްމެވެ. އެގޮތުން ފެން ނުވަތަ ތާޒާ ޖޫހެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކާބްސް ހިމެނޭ މެވާ އެއްވެސް ކެވިދާނެ އެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަށްފަހު

ކަސްރަތަށްފަހު ކެއުމާއި ދޭތެރޭގައި ވަކި ވަގުތެއް ދޫކުރަން ޖެހެއެވެ. އެެހެންނަމަވެސް މިކަމާއި ދޭތެރޭ އެކި ސިއްހީ މާހިރުންގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް މަދުވެެގެން 45 މިނެޓާއި 1 ގަޑިއިރާއި ދޭތެރޭގެ ވަގުތެއް ދޫކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355