twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st September 2020

ޑަބުލިއުއެސްއޭ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބެޓެލް ޑޯއާއި ޝޯޓް ކަޓްސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

Sep 16, 2020

ޑަބްލިއު ސްޕޯޓްސް އެކަޑެމީ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި އާބަން ރޫޓްސް ޑަބްލިއުއެސްއޭ ކުޅުދުއްފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް ބެޓެލް ޑޯއާއި ޝޯޓް ކަޓްސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޑިވިޝަން އަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް މި މަހު 10 ކުން 15 އަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ އިންޑޯކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 90 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އަންހެން 3 ޓީމާއި ފިރިހެން 12 ޓީމް ބައިވެރިވިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބެޓެލް ޑޯ ހޯދީ ފައިނަލްގައި ލޮބާސްގެ މައްޗަށް ތިން ގޭމު ދެ ގޭމުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޝޯޓް ކަޓްސް ހޯދީ ވުޑް ޝޮޓް ތިން ގޭމުން ދެ ގޭމުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ރޭގައި ކުޅެފައިވާއިރު ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ވަނީ މެޑަލްއާ ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީއާ ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355